Oude Lockers
 

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Misterfurniture.nl deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. MisterFurniture.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan MisterFurniture.nl of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Privacy

MisterFurniture.nl respecteert uw privacy. Uw klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. Klantgegevens worden nooit gebruikt voor reclamedoeleinden. Uw klantgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.